Ενημέρωση συμμετεχόντων/ουσών για την επεξεργασία των Δεδομένων τους Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν. 4624/2019) και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο παρακάτω άρθρο.

Δημοφιλή Άρθρα